March 26, 2020
5 min read

Table of content

För att få en inblick i hur den globala krisen har påverkat, och kanske kommer fortsätta att påverka bostadsmarknaden, tittade vi på ett par av de siffror som vårt team samlat in de senaste veckorna – och de förändringar som skett när det kom till att köpa och sälja bostäder.

Metodik:

Några av de viktigaste nyckeltalen vi tittade på var, hur många säljare som valde att lägga ut sina hem till försäljning i den stund som spridningen officiellt blivit förklarad som en pandemi, antalet besökare på nätet som letade efter bostäder till salu och hur många köpare som kontaktade mäklare för att titta på en bostad.

Noterbart är att varje vecka, och nästan varje dag, har viruset orsakat oförutsägbara utgångar och statistik världen över. Till exempel har det redan kommit flertalet tecken som tyder på att sättet som vi gör affärer har förändrats drastiskt till följd av coronavirusets utbrott. Potentiella kunder blir till exempel ofta ombedda att följa vissa föreskrifter för att minska infektionsrisken.

Viktiga lärdomar: 

  • Bostadsägare är fortfarande benägna att lägga ut sina hem till försäljning. Med undantag för Storbritannien, där det finns mindre bostäder ute till försäljning än förväntat. 
  • Både Sverige och Australien har visserligen gått ner (2,6% respektive 4,6%), men de siffrorna är inom det normala spannet för svängningar i säsongen. 
  • Siffrorna för Storbritannien har gått ned med 12%, vilket är såpass stort att det går att tillskriva effekterna av coronaviruset.
Bostadsägare är fortfarande benägna att lägga ut sina hem till försäljning. Med undantag för Storbritannien, där det finns mindre bostäder ute till försäljning än förväntat.

Den allmänna känslan i Storbritannien verkar vara tämligen bekymrad, då flera mäklare har upptäckt en betydande minskning av bostadsvisningar under veckan som gått. Ängsliga kunder hade dock fortfarande möjlighet att genomföra affärer med mäklare tack vare digitala kommunikationsverktyg och videosamtal.

  • Folk letar fortfarande efter bostäder på nätet, men vi ser en minskning i aktivitet på marknaden som sträcker sig från -4% i Australien till -23% i USA. 
  • Dock är det intressant att titta på antalet människor som inte bara letat efter bostad, utan också anmält sig till visning. De siffrorna varierar från -35,3% i USA till +16,1% i Storbritannien. (I Sverige är det -16% och i Australien -19%).

Öppna visningar har blivit betydligt mer begränsade och kunder blir tillsagda att byta skor när de kommer in i bostaden, använda sig av handsprit, undvika att komma i kontakt med ytor och till och med sköta affärerna via digitala kommunikationsverktyg som FaceTime. 

Banar väg

Intressant nog är det vi ser som en motvikt till allt det här, är att kostnaden för att nå ut till de köpare som fortfarande finns kvar på marknaden (kostnad per intryck på sociala medier, CPM ) har minskat. 

  • -14% i Sverige, -18,1% i Australien, -15,4% i USA och -3,6% i Storbritannien.

Då andra branscher (exempelvis resebranschen) inte konkurrerar lika mycket i jakten på samma kunder, så ser vi en paradox i att det finns färre köpare därute samtidigt som det är billigare än någonsin att nå dom.

Den rådande situationen med en försvagad marknad har inneburit att en del köpare hamnat i en gynnsam situation. På grund av den minskade sociala aktivitet kring mäklarsfären, så är köpare mindre benägna att stöta på konkurrens med andra typer av kunder, exempelvis de som kanske har svårare att veta hur sin framtida jobbsituation kommer att se ut – om det så är på grund av osäkerhet som kan tillskrivas virusutbrottet eller annan påverkan.

Indeed, the current state of the weakened market has left some particular buyers in a more favourable situation

Med den vetskapen är frågan vi måste ställa oss om den minskade kostnaden kan kompensera för det mindre utbudet av köpare. Hur effektivt är det att annonsera till köpare i fastighetsbranschen?

  • I Sverige har vi -16% färre köpare och det är 14% billigare att nå ut till dem, vilket innebär att annonsera till köpare är -2,4% mindre effektivt än innan coronaviruset. 
  • I Storbritannien har vi +16,1% fler köpare och det är 3,6% billigare att nå ut till dem, vilket innebär att annonsera till köpare är +19% mer effektivt än innan coronaviruset. 
  • I Australien har vi -19% färre köpare och det är 8,1% billigare att nå ut till dem, vilket innebär att annonsera till köpare är -11,9% mindre effektivt än innan coronaviruset. 
  • I USA har vi -23,1% färre köpare och det är 15,4% billigare att nå ut till dem, vilket innebär att annonsera till köpare är -9,1% mindre effektivt än före coronaviruset.

Storbritannien är det enda landet av de fyra som inte går back när det gäller effekten av annonseringen. I alla fall inte just nu. I mer tätbefolkade städer, som exempelvis New York, där man just nu implementerat social distansering som ett försök att bekämpa risken för infektion, finns det dem som tar det hela ett steg längre och istället väljer att flytta till mindre tätbefolkade områden – ofta i ett par veckor. I de fall där de kortaste vistelserna är tänkta till ett år, kommer mer desperata köpare fortfarande att vara villiga att skriva under kontrakten trots att de inte har som avsikt att stanna tiden ut. De typen av fall är visserligen ovanliga, men det finns en möjlighet att virusets livslängd kommer att påverka de här siffrorna kraftigt, då allt fler hushåll väljer att lämna storstaden. Hur det blir med det får tiden utvisa. 

Experter tror att de socioekonomiska effekterna av coronaviruset kommer att ta längre tid än förväntat att vänta ut, då jämförelser oundvikligen har gjorts mellan COVID-19 och utbrottet av SARS år 2000. Det tog då sex månader för SARS-viruset att tillslut försvinna, men det hade inte samma märkbara effekt på marknaden som coronaviruset har haft, något som får många att tro att vi kommer att få en mycket långsammare återhämtning nu. 

Sammanfattning: 

Det börjar bli uppenbart att kommunikationen på nätet har, och kommer att fortsätta ha, en stor roll i hur vi interagerar med varandra till vardags. Bortsett från att ha möjligheten att samtala med vänner och familj, så använder vi oss också väldigt mycket av den vid arbete där fysiska möten är svårtillgängliga eller helt omöjliga. Bara den senaste månaden, sedan coronavirusets utbrott, har videokonferens-tjänsten Zoom Video Communications aktier haft en uppseendeväckande tillväxt med 275%. Många mäklare har följt det ökade utbudet av den typen av onlinebaserade tjänster i sin strävan efter att hålla sig uppdaterade inför sina kunders behov. 

Den gängse uppfattningen när det gäller marknaden är att den fortfarande kretsar kring mycket osäkerhet. Trots att Coronaviruset bara funnits en kort tid har det redan känts av på marknaden och mäklarbranschen – precis som alla andra – kommer säkerligen att få sig en törn. Med det sagt, så går mycket av arbetsprocessen att lösa, eller bytas ut, med hjälp av digitala kanaler. Det betyder att en global hälsokris faktiskt kan orsaka ett enormt skifte när det kommer till hur mäklare och mäklarfirmor tar till sig (och växer) i den den nya digitala vågen – och utnyttjar den till sin egen fördel. 


 

Fler källor: 


Signup for this years edition of Real Conf

With thought-leaders, digital experts and industry disruptors that will deliver first-hand insights to help you build your business, grow your market share and support your agents.

Learn more
Related post

Subscribe to updates

Subscribe to our collection of expert opinions, analysis, and insights on the real estate industry with a new article every week.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.
Share
Subscribe
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.