Den mänskliga faktorn och framtiden för fastighetsmarknaden

När tekniken skriver om reglerna för fastighetsmarknaden, hur ser då framtiden ut för?

August 2, 2020
5 min read

Table of content

Teknik är ett relativt nytt fenomen inom fastighetsbranschen och jag tror de flesta skulle hålla med om att branschen inte bara var sen att anamma teknikrevolutionen, utan att den också fortsätter att släpa efter andra branscher. 

Innovationer väcker alltid frågan om hur de som hittills har utfört de uppgifter eller haft de jobb som nu kan utföras av en maskin eller mjukvara kommer att påverkas. Fastighetsbranschen är inget undantag, och ända sedan branschen tog sina allra första steg i teknikens världhar diskussionens vågor gått höga om teknikens potential att ersätta roller som för närvarande innehas av människor.En av de roller som har fått en hel del uppmärksamhet i detta avseende är bostadsmäklarens. 

Det är kanske inte förvånande med tanke på att de flesta människor nuförtiden inleder sitt sökande efter ett nytt hem online. Så är dock fallet med det mesta – det kan göras online, och det är där människor brukar börja – (tills det slutar med att de skriker åt skärmen och bara vill tala med en människa). Men det finns information som kan vara oroväckande för fastighetsmäklare. Exempelvis drogs slutsatsen i en Oxford-studie från 2013 [1] att sannolikheten för att fastighetsmäklare kommer att ersättas av tekniska innovationer är hög (hela 86 %).Jämför det med exempelvis läkare och kirurger, präster samt inredningsarkitekter, som med sina resultat på 0,42 %, 0,81 % respektive 2,2 % sannolikt inte kommer att ersättas på kort sikt. Även den mest optimistiska mäklare kan inte undgå att bli lite dyster av sådana siffror. 

Den här studien har emellertid några år på nacken nu och mäklarna har bevisat sitt värde genom att fortsatt ha en nyckelposition vid fastighetstransaktioner. Det finns också många människor som är övertygade om att mäklare kommer att fortsätta bidra till branschen även i framtiden. Ta till exempel tioårsprognosen från Drew Uher (grundare och VD för HomeLight) i början av året som innehöll följande: 

”Många har antagit att innovationer och störningar kommer att betyda slutet för fastighetsmäklare. Jag köper inte det. Den moderna fastighetsmäklaren, den pålitliga rådgivaren i transaktionens hjärta, är viktigare nu än någonsin. 
... Fastighetsmäklare utgör kärnan i denna verksamhet och kommer att vara en drivande kraft bakom hur kunderna navigerar ny fastighetsteknik.”[2]

Lugnande ord. Dessutom, trots att jag inte kan förutse framtiden (mitt val av superkraft om jag erbjöds välja), håller jag med dem. 

Det som Drew förstås inte kunde förutsäga (och ingen kan klandra honom för detta) var att 2020 skulle bli ett år då många fastighetsmarknader och andra marknader skulle lamslås av ett virus. Med detta virus har även en uppdelning av yrkesgrupper i kategorierna ”kritiska” och ”icke-kritiska” tillkommit. Detta, som ringas in av rubriken ”As the Pandemic slows business, workers fret: is my job relevant?”[3], har plötsligt ställt människor inför en existentiell kris – är mitt arbete viktigt, och om inte, vad innebär det? 

Så vad innebär detta för fastighetsmäklare? Det är här jag ska dela min åsikt (och kom ihåg att det bara är en åsikt). Jag tror att viruset och de begränsningar som många länder har ålagt människor kan ha en positiv inverkan på fastighetsmäklares ställning. Varför? Eftersom, som Samantha McClary på EG sa, ”vi är människor ... och [människor] behöver verklig interaktion, inte virtuell”[4]. Visserligen talade Samantha om att återvända till kontoret, men (och det är ett stort men) varför skulle detta inte vara tillämpligt även på köp och försäljning av bostäder? 

Att köpa eller sälja en fastighet är den största privata transaktionen i de flesta människors liv. Lägg till de känslor som ofta är knutna till den processen – det kan gälla ett första hem, ett familjehem där barnen växte upp, en ny stad/ett nytt land, en flytt till ett mindre boende osv. Att köpa eller sälja en fastighet klassificeras också som något av det mest traumatiska (efter sorg och skilsmässa) som de flesta människor kommer att uppleva i sitt privatliv. 

Trots att allmänheten nu på ett enkelt sätt har tillgång till information bidrar en mäklare med den viktiga mänskliga aspekten som de flesta av oss längtar efter – särskilt nu när har vi upplevt hur det är att vara utan den. Dessutom arbetar de flesta människor inte i fastighetsbranschen, så även om de är ”tekniska” av sig, skulle de flesta förnuftiga människor anta att en mäklare är bättre på ”tekniken” än vad de själva är. Det finns också en tröst i att veta att även om mäklaren använder mycket bra teknik är han eller hon fortfarande tillgänglig för att svara på de ”dumma frågor” som vi alla väl har då och då. 

Men är detta bara önsketänkande från min sida, eftersom jag älskar människor och skulle kunna prata omkull vem som helst? Jag hoppas inte det, men jag tror också att jag hoppas av en anledning. Jag är ganska säker på att de flesta människor (inklusive jag själv) är positiva till teknik och innovation. Men samtidigt inser vi att det är människorna – både skaparna och expertanvändarna – bakom tekniken som gör innovationerna riktigt bra. 

Så, några avslutande ord till mäklare som lider av en teknik- eller virusbaserad existentiell kris? Omfamna tekniken och människorna (även om det nog är bäst att vänta lite med fysiska omfamningar) och visa att du är experten som får tekniken att fungera för dina kunder.

Om du vill ha mer information om hur du använder teknik för att hjälpa din kunder att navigera under sin fastighetsresa kan du besöka vår sidamed lösningar.


Referenser: 
  1. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Carl Benedikt Frey and MIchael A. Osborne, 17 September, 2013
  2. Here’s what real estate agents are predicting for 2020 (and beyond), Inman, Christy Murdock Edgar, 26 December, 2019
  3. As Pandemic Slows Business, Workers Fret: Is My Job Relevant? The Wall Street Journal, Lauren Weber, 21 June 2020
  4. Is this the end of the ego office? EG, Editorial, Samantha McClary, 25 June 2020

 Vanessa-Babington-Monegard
Vanessa Babington-Monegard

Vanessa Babington-Monegard arbetade som advokat vid fastighetstvister i London i 10 år med kunder som Blackrock och CLS Holdings samt mäklare, bl.a. CBRE, Cushman & Wakefield och Savills. År 2019 började Vanessa arbeta som advokat i ett företag specialiserat på nybyggnadsförsäkring. Hon har varit fascinerad av teknik ända sedan hon insåg att ingen kunde läsa hennes handstil och började fundera på vilka andra processer som skulle kunna förenklas med teknik.

Signup for this years edition of Real Conf

With thought-leaders, digital experts and industry disruptors that will deliver first-hand insights to help you build your business, grow your market share and support your agents.

Learn more
Related post

Subscribe to updates

Subscribe to our collection of expert opinions, analysis, and insights on the real estate industry with a new article every week.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.
Share
Subscribe
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.