May 22, 2020
5 min read

Table of content

Engage har bara funnits fullt tillgängligt i lite drygt en månad. Så vi är stolta över att redan nu kunna visa på att vår plattform är en avgörande ingrediens för mäklarfirmor som startar om efter den första vågen av coronakrisens restriktioner som påverkat alla företag.

Data från en av våra kunder, som aktiverade Engage-plattformen för så sent som för två veckor sedan, visar att antalet konverterade leads via deras hemsida ökat med hela 4,8 gånger, jämfört både med månaden innan och deras andra metoder för leads-generering.

Client started using Engage by Adfenix in May 2020. Captured leads are from the Engage Capture App.

Människor delar mer än gärna med sig av sina uppgifter… men det skapar också förväntningar

Av 161 kontakter som samlades in – när de ville boka en visning, värdering eller få en försäljningsnotis – gav 21 procent (34) frivilligt kompletterande information om sina behov, önskemål och var i beslutsprocessen de befann sig. 

Insikten om huruvida ett lead är en säljare eller köpare ger möjligheten att snabbare och med bättre precision föra samtalet mot kundens behov, vilket ökar dina chanser att vinna affären.
 

21% of all captured leads gave more information to identify themselves as a buyer, seller or mortgage seeker...maybe all three.

Alla leads du får in via Engage är antingen “kalla” eller “heta”. Insikterna du fått från de som visat intresse via Engage ger dig en perfekt samtalsöppnare som i sin tur hjälper dig att stänga fler affärer.

Med det sagt – heta leads kan svalna snabbt i den snabbrörliga fastighetsbranschen. Det bästa sättet att säkerställa att du får ut max av varje lead är att hålla svarstiderna nere så mycket det går. Vi har sett att det ger bäst resultat om kunden får respons, antingen via telefon eller sms, så snart som inom 90 minuter. Ett så litet tidsfönster för återkoppling kan dock anses vara ganska rimligt när någon ger dig förtroendet och delar med sig av personlig information.

Agera snabbt och vinn affärer

Automatisering i lagom mängd både underlättar och förbättrar upplevelsen för båda parter. Engage är utformat så att mäklaren fortfarande ska vara involverad och aktiv i arbetet med att konvertera leadet, så det handlar inte om att lämna över hela ansvaret på en bot. För oavsett vilken kvalificeringsplattform du använder finns en tidpunkt där det krävs en mäklares expertis för att föra samtalet framåt, vilket också är helt avgörande för kundupplevelsen. Målet är att kunden ska uppleva en bättre och mer personlig service från mäklaren.

Revolutionerande interaktion på siten

IDet låter kanske kaxigt, men vi ser med egna ögon hur den interaktion som Engage skapar revolutionerar hur firmors hemsidor samlar in och svarar på förfrågningar om fastigheter. Målet med Engage har från start varit att effektivisera för mäklare och förbättra upplevelsen för kunder genom bättre användande av teknik..

Och om dessa uttalanden från några av våra kunder är något att gå på, så är vi på god väg att nå det målet.

“Jag ringde en kvinna för att följa upp på en Visningsförfrågan-lead och har en värdering med henne i nästa vecka” 
“Vi har använt olika lead-verktyg genom åren. Inget av dem går att jämföra med den kvalitet vi får genom Engage. Och via vår egen hemsida dessutom!”
“Vi får för första gången någonsin in mängder av leads från vår egen hemsida”
“Vi undrade innan var alla dessa leads kom ifrån, men nu när vi känner till Engage förstår vi”
“Vi hade en kvinna som kom in via ett Visningsförfrågan-lead och budade på ett objekt online. Hon vann förvisso inte auktionen, men hon bidrog till att fastighetens slutpris blev högre. Säljaren var mycket nöjd med resultatet.”
 “Att ha den informationen om leadet är extremt värdefullt. Vi kan nu fokusera på att hjälpa kunden, skapa förtroende och bygga relation från start, och det gör det första telefonsamtalet mycket enklare.”
“Jag ringde en kvinna som uppgett att hon både ville köpa och sälja. Jag träffade henne för två veckor sedan och nu har jag sålt hennes hus. Det bekräftade för mig att produkten fungerar”
"Än så länge har vi inte haft ett enda felaktigt lead från Engage.”

Vi kommer att fortsätta undersöka data de kommande månaderna, och dela med oss av vad vi upptäcker. Om du vill ha mer information och detaljer kring våra resultat är du välkommen att kontakta vår säljavdelning på sales@adfenix.com

Tack vare att vi är en global aktör kan vi erbjuda unika insikter om hur du bäst bör gå tillväga, vilket vi är säkra på kan värdefullt för ditt företag lokalt.

Signup for this years edition of Real Conf

With thought-leaders, digital experts and industry disruptors that will deliver first-hand insights to help you build your business, grow your market share and support your agents.

Learn more
Related post

Subscribe to updates

Subscribe to our collection of expert opinions, analysis, and insights on the real estate industry with a new article every week.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.
Share
Subscribe
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.