April 29, 2020
5 min read

Table of content

Sedan vår första publicerade analys den 19:e mars har skillnaderna blivit än mer tydliga på den globala bostadsmarknaden. Med data samlat mellan 12:e mars och 16:e april kan vi se myntets bägge sidor gällande virusets påverkan relativt till population, antal fall, graden av dödlighet och åtgärder vidtagna av myndigheter.

Det går såklart inte heller att bortse hur graden av åtgärder från myndigheterna har påverkat marknaderna som vi studerat - Australien, Storbritannien, Sverige och USA.

Metodologi:

Ett par ledande nyckeltal som vi använt har varit antalet saluförda bostäder, antal besökare som besökt bostäder som är till salu och presumtiva köpare som via hemsidan kontaktat mäklare för visning.

Effekten av nedstängning

Australien har varit relativt framgångsrika med att platta till kurvan med hjälp av en nedstängning som enbart tillåter samhällsviktiga funktioner att vara fortsatt operativa. Mäklarbranschen har fått lov att fortsätta sin verksamhet på distans men också genom exempelvis singel-visningar. 

 • Antalet bostäder till salu är för närvarande ner 32% jämfört med perioden innan viruset bröt ut, trots det fortsätter det nationella intresset för bostäder vara starkt med bara 4% nedgång av besökare till mäklarnas hemsidor.
 • Effekten av social annonsering har ökat med omkring 20% och sociala kampanjer fortsätter att möjliggöra ett sätt för mäklarna att attrahera uppmärksamhet till bostaden.
  Att trafiken till hemsidan enbart har gått ned med 4% kan härledas till att social trafik har ökat. 
 • Visningar, kontaktförfrågningar och värderingar har sett en nedgång på 22% i takt med att antalet bostäder till salu också har gått ned. 
...effekten av hur mäklare fått lov att fortsätta bedriva affärer har haft signifikant betydelse för marknadens tillstånd.

Sverige trotsar för närvarande den globala trenden på mer än ett sätt. Genom att genomföra en annan typ av strategi i kampen mot viruset så har mäklare kunnat fortsätta sin verksamhet med relativt få restriktioner, även om många har anpassat sig till situationen genom att arbeta hemifrån och mindre timmar.  

 • Vår data visar att den Svenska marknaden i allra högsta grad står emot trenden och antalet bostäder till salu är faktiskt upp 30%. Denna spik kan härledas till säsongens rytm som ofta visar en stark uppgång innan påsklovet. Vi förväntar oss därefter att volymen av saluförda bostäder återgår till en normal dipp i vår maj analys på omkring 10%. Anekdotiskt så är det troligtvis så att vi tittar på säljare som vill påskynda sin försäljning under rådande omständigheter.
 • Besökare till hemsidan har sett en nedgång på 4%.
 • Att nå relevanta personer via social media är just nu omkring 15% mer kostnadseffektivt. Detta för att vi ser mindre konkurrens om mediautrymme från livstil, resor och andra typer av annonsörer på både Facebook och Instagram.

De senaste fyra veckorna har Storbritannien sett vad som går att likställa med en komplett nedstängning, även om det finns lovande tecken att marknaden är någorlunda elastisk.

Oavsett marknad ser vi att det är mer kostnadseffektivt att nå relevanta personer via social media eftersom det är mindre konkurrens om annonsutrymmet.

Den Amerikanske marknadsanalytikern Mike Del Prete föreslår en ‘check mark’ återhämtningskurva för den Amerikanska marknaden. Med andra ord en skarp nedgång som håller i sig i omkring 3-4 veckor för att sedan återhämta sig gradvis.
Detta ser till synes ut att även vara fallet för Storbritannien och kan därför troligtvis också vara en god vägvisare för återhämtningen kommer att se ut även där.

 • Antalet bostäder till salu har gått ned med 75% sedan virusets utbrott.
 • Trafik till hemsidorna har gått ned med omkring 60% för närvarande. Lovande dock är att visningar, kontaktförfrågningar och värderingsförfrågningar enbart har gått ned med 30%.
 • Kostnaden för annonsering har gått ned betydligt eftersom det finns nära noll konkurrens från livsstilsvarumärken. 

Liknande Storbritanniens nedgång kan vi se att marknaden i USA också sett en nedgång i antalet bostäder till salu, även om olika stater vidtagit olika åtgärder.
Organisationen NAR (National Association of Realtors) har uppmuntrat människor att göra digitala visningar snarare än fysiska på de platser där mäklare fortsatt fått lov att verka.

 • Antalet bostäder till salu är för närvarande ned 67% jämfört med perioden innan utbrottet. Värt att nämna är att det existerar siffror som visar att nedgången är allt mellan 40 till 80%, beroende på region och officiellt datum för utbrottet.
 • I kontrast till Storbritannien så har besök till mäklarnas hemsidor enbart sett en nedgång på 25%, även om kontaktformulär och förfrågningar via hemsidan sett en nedgång på 50%
 • Att nå relevanta personer genom social media är för närvarande omkring 25% mer kostnadseffektivt eftersom det, även här, är mindre konkurrens om annonsutrymmet.

Vad sker härnäst?

Det finns fortfarande många osäkerheter när det kommer till bostadsmarknaden och COVID-19. Den data som vi analyserar skiljer sig från dag till dag så siffrorna är mer indikativa än hundra procent sanna vid det tillfälle som du läser detta.

I USA kan vi se att besökare till mäklarnas hemsidor enbart sett en nedgång på 25%. Mest eftersom att bostads ‘shopping’ är något som många underhåller sig med under nedstängningen.

Det är erkänt inom affärsvärlden att de som fortsätter att annonsera sin verksamhet och visar att de är öppna för affärer även under tuffa tider är de som överlever och frodas när återhämtningen sker. Hur det just nu ser ut för våra kunder skiljer sig globalt men den gemensamma faktorn som inte går att undgå är att det kommer vara en snabb och omvandlande tid framöver för branschen.


 

Fler källor: 

Signup for this years edition of Real Conf

With thought-leaders, digital experts and industry disruptors that will deliver first-hand insights to help you build your business, grow your market share and support your agents.

Learn more
Related post

Subscribe to updates

Subscribe to our collection of expert opinions, analysis, and insights on the real estate industry with a new article every week.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.

Thank you!

If you wish to cancel your subscription, use the unsubscribe link in our email updates.

Oops!

Something went wrong while submitting the form.
Share
The second largest concentration of billion dollar companies per capita in the world.